Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Päivitetty 9.8.2018

 

Rekisterinpitäjä:
Aino Leena Oy
Tasetie 8, 01510 Vantaa
Y-tunnus: 2681640-3
info@flamingohairspa.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
Outi Varjamo
info@flamingohairspa.fi
044 579 2126

Rekisterin nimi:
Flamingo Hair Span asiakasrekisteri

Käyttötarkoitus:
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamista varten sekä liiketoiminnan päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin vastaanottajan nimenomaisesta suostumuksesta. Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, osoitteen sekä tietoja asiakkaan aiemmista käynneistä.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaan ajanvarauksen tai asiakaskäynnin yhteydessä.

Tietojen luovutus:
Tietoja ei Aino Leena Oy:n toimesta luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Ajanvaraukseen perustuvat tiedot noudattavat kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

Henkilötietoja käsittelevät:

 • yrityksemme sekä sen työntekijät
 • verkkosivustostamme, ajanvarausta tai markkinointia hoitavat yritykset
 • sinä itse, mikäli keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi:

 • sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä palveluntarjoajan ehtojen mukaisesti
 • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.